Persondata information
Print

Manual for forebyggelse af plastaffald via Grønne Indkøb

Updated last: 23 September 2014

Offentlige indkøb kan bruges til at undgå plastaffald og øge genanvendelsen. EU LIFE+ projektet Plastic Zero har udviklet en manual, som indeholder konkrete kriterier og illustrative eksempler til formålet. Manualen kan bruges af danske såvel som europæiske beslutningstagere, udbudsjurister og indkøbere.

I Danmark køber det offentlige hvert år ind for knap 300 milliarder. Det vidner om et stort potentiale til at påvirke markedet i retning af grøn vækst og øget ressourceeffektivitet. Mange offentlige instanser bruger allerede deres indkøb til at nå mål på miljø- og klimaområdet. Det kaldes for offentlige grønne indkøb.

EU LIFE+ projektet Plastic Zero har i det forløbne år undersøgt europæiske og danske erfaringer og potentialer i at bruge offentlige grønne indkøb til at undgå plastaffald og øge genanvendelse af plast.

Der er ingen juridiske barrierer for at stille kriterier op som kan forebygge affald og øge genanvendelsen, så længe man holder sig til de overordnede principper for offentlige indkøb om gennemskuelighed, ikke-diskrimination og proportionalitet. Udfordringen ligger nærmere i, at skabe politisk fokus på potentialet. Udbudsjurister og indkøbere efterspørger derudover konkret viden om hvilke produktgrupper de skal arbejde med for at opnå en affaldsforebyggende effekt, og de har brug for værktøjer til at kunne stille de rette krav.

Plastic Zero har derfor lavet en manual for forebyggelse af plastaffald via offentlige grønne indkøb. Manualen er oprindeligt på engelsk og kan downloades her. Den fulde danske version kan hentes her, mens en kort dansk version som indeholder en introduktion og selve kriterierne kan hentes her.

Manualen indeholder indkøbskriterier der målrettet kan være med til at løse tre miljømæssige problemer knyttet til affaldshåndtering af plast.

  • CO2-udledninger fra forbrænding
  • Ineffektivt ressourceforbrug og
  • Skadelige stoffer

Indkøbskriterierne kan fremme efterspørgslen på:

  • Produkter med genanvendt plast
  • Produkter med forbedret genanvendelighed og
  • Produkter uden potentielt farlige stoffer

Manualen indeholder kriterier lige til at 'klippe ud og sætte ind' samt konkrete eksempler på europæiske udbud indenfor følgende produkt- og servicegrupper: Emballager, inventar, kontormaskiner og- artikler samt IT udstyr.

Potentialet for at undgå affald og øge genanvendelsen rækker dog langt bredere end de fire produktgrupper som manualen har i fokus. Indenfor alle udbud og indkøb kan man med fordel følge tre tommelfingerregler, hvis man ønsker at undgå plastaffald og øge genanvendelsen:

                    Rule Of Thumb Icon

Malmö kommune præsenterede manualen for grønne indkøb ved ISWA/BEACON konferencen "Closing the Loops" i juni 2014. Download Malmö's Poster og Flyer fra konferencen.

Synergi Webbureau Reklamebureau